गण्डकी प्रदेश सरकार

कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय

कृषि विकास निर्देशनालय

पोखरा नेपाल

ऐन​
क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति प्रकाशक
1 सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ को दफा (३) र नियमावलीको नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण ऐन​ 2077-06-13 विवरण हेर्नुहोस्