गण्डकी प्रदेश सरकार

कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय

कृषि विकास निर्देशनालय

पोखरा नेपाल

ताजा सूचना
 • बासुदेव रेग्मी
  बासुदेव रेग्मी

  कार्यालय प्रमुख

  ९८५६०११४६५

  regmibasu@gmail.com

 • मिलन आचार्य
  मिलन आचार्य

  सूचना अधिकारी

  ९८५६०८८२५३

  milan.new2007@gmail.com

उद्देश्य
सूचना तथा समाचार
शीर्षक प्रकाशित मिति डाउनलोड
कार्यक्रम संचालनको लागि प्रस्ताव आव्हानको सूचना [दोस्रो] 2080-05-18
आ.व. २०८०/०८१ को कार्यक्रम संचालनको लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सुचना 2080-05-08
सेवा शुल्क तथा दस्तुर सम्बन्धमा राजपत्र सूचना 2080-04-22
प्रकाशन तथा फारमहरु
शीर्षक प्रकाशित मिति डाउनलोड
प्रस्ताव: बीउ प्रशोधन केन्द्र निर्माण 2080-05-18
प्रस्ताव: समुदायस्तरमा कृषि उपज संकलन केन्द्र निर्माण कार्यक्रम 2080-05-08
प्रस्ताव: कोल्डस्टोर/रुम निर्माण कार्यक्रम 2080-05-08
शीर्षक प्रकाशित मिति डाउनलोड
सबै नमूना काग़ज़ातहरू Pdf 2080-05-18
चेकलिस्ट 2080-05-08
ज्ञान केन्द्रको सिफारिस नमुना 2080-05-08
शीर्षक प्रकाशित मिति डाउनलोड
शीर्षक प्रकाशित मिति डाउनलोड
शीर्षक प्रकाशित मिति डाउनलोड
स्वतः प्रकाशन (२०७९ साउन - असोज) 2079-07-29
स्वतः प्रकाशन (आ.व. २०७८/०७९) 2079-04-01
कानुनी दस्तावेज​
शीर्षक प्रकाशित मिति डाउनलोड
कृषि उपज संकलन केन्द्र निर्माण सम्बन्धी कार्यक्रम संचालन मापदण्ड, २०७९ 2080-05-08
कृषि उपजको प्रशोधन एवं उद्योग स्थापना सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन मापदण्ड, २०७७ 2080-05-08
कोल्डस्टोर कोल्डरुम निर्माण कार्यक्रम सञ्चालन मापदण्ड, २०७७ 2080-05-08
शीर्षक प्रकाशित मिति डाउनलोड
फलफूल नर्सरी व्यवस्थापन (स्थापना तथा सञ्चालन) निर्देशिका, २०८० 2080-07-01
कार्यक्रम
शीर्षक प्रकाशित मिति डाउनलोड
पहिलो चौमासिक प्रगती समिक्षा गोष्ठी – २०७७/०८/१४ 2077-08-14
पात्रो

फेसबुक

ट्विटर