प्रदेश सरकार

भुमि व्यवस्था, कृषि, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय

कृषि विकास निर्देशनालय

गण्डकी प्रदेश, पोखरा

 • बासुदेव रेग्मी
  बासुदेव रेग्मी

  कार्यालय प्रमुख

  ९८५६०११४६५

  regmibasu@gmail.com

 • मिलन आचार्य
  मिलन आचार्य

  सूचना अधिकारी

  ९८५६०८८२५३

  milan.new2007@gmail.com

उद्देश्य
सूचना तथा समाचार
शीर्षक प्रकाशित मिति डाउनलोड
अनुदानमा स्याउ, ओखर र खुर्पानीका बिरुवा प्राप्त गर्न प्रस्ताव आह्वान 2079-06-03
आबेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सुचना 2079-05-16
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना । 2078-12-17
प्रकाशन तथा फारमहरु
शीर्षक प्रकाशित मिति डाउनलोड
प्रस्ताव ढाँचाः साझेदारीमा कृषि उपज संकलन केन्द्र निर्माण कार्यक्रम 2079-05-16
प्रस्ताव ढाँचाः कोल्ड स्टोर / कोल्ड रुम निर्माण कार्यक्रम 2079-05-16
प्रस्ताव ढाँचाः ग्रामीण साना कृषि उद्यम विकास कार्यक्रम 2079-05-16
शीर्षक प्रकाशित मिति डाउनलोड
प्रस्ताव ढाँचा 2079-06-03
निबेदन ढाँचा 2079-06-03
प्रतिबद्दता पत्र 2079-06-03
शीर्षक प्रकाशित मिति डाउनलोड
शीर्षक प्रकाशित मिति डाउनलोड
शीर्षक प्रकाशित मिति डाउनलोड
शीर्षक प्रकाशित मिति डाउनलोड
स्वतः प्रकाशन (२०७९ साउन - असोज) 2079-07-29
स्वतः प्रकाशन (आ.व. २०७८/०७९) 2079-04-01
कानुनी दस्तावेज​
शीर्षक प्रकाशित मिति डाउनलोड
ग्रामीण साना कृषि उद्यम विकास कार्यक्रम संचालन मापदण्ड २०७७ 2077-10-08
कोल्ड स्टोर कोल्ड रुम निर्माण कार्यक्रम सञ्चालन मापदण्ड-२०७७ 2077-09-04
बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धी एकिकृत कार्यविधि २०७७ 2077-09-01
कार्यक्रम
शीर्षक प्रकाशित मिति डाउनलोड
पहिलो चौमासिक प्रगती समिक्षा गोष्ठी – २०७७/०८/१४ 2077-08-14
पात्रो

फेसबुक

ट्विटर