गण्डकी प्रदेश सरकार

कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय

कृषि विकास निर्देशनालय

पोखरा, नेपाल

महत्त्वपूर्ण समाचार
क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति प्रकाशक
1 लिलाम बिक्री सम्बन्धि सूचना महत्त्वपूर्ण समाचार 2081-03-02 कृषि विकास निर्देसनालय विवरण हेर्नुहोस्
2 पहाडी क्षेत्र काष्ठफल तथा फलफूल विकास आयोजना, आयोजना कार्यान्वयन एकाइ, गण्डकी प्रदेश पोखराको फलफूल बगैँचा स्थापना कार्यक्रममा आवद्ध हुन आवेदन आह्वान सम्बन्धी सूचना । महत्त्वपूर्ण समाचार 2081-01-14 विवरण हेर्नुहोस्
3 आवेदक छनौट गरिएको सुचना [कृषि उपज प्रशोधन केन्द्र स्थापना कार्यक्रम] महत्त्वपूर्ण समाचार 2080-11-06 विवरण हेर्नुहोस्
4 आवेदक छनौट गरिएको सुचना [कोल्ड रुम निर्माण कार्यक्रम] महत्त्वपूर्ण समाचार 2080-10-05 विवरण हेर्नुहोस्
5 आवेदक छनौट गरिएको सुचना [स्रोत बीउ उत्पादकको लागी पूर्वाधार तथा प्रशोधन विकास सहयोग कार्यक्रम] महत्त्वपूर्ण समाचार 2080-10-05 विवरण हेर्नुहोस्
6 कार्यक्रम संचालनको लागि प्रस्ताव आव्हानको सूचना [दोस्रो] महत्त्वपूर्ण समाचार 2080-05-18 विवरण हेर्नुहोस्
7 आ.व. २०८०/०८१ को कार्यक्रम संचालनको लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सुचना महत्त्वपूर्ण समाचार 2080-05-08 विवरण हेर्नुहोस्
8 सेवा शुल्क तथा दस्तुर सम्बन्धमा राजपत्र सूचना महत्त्वपूर्ण समाचार 2080-04-22 विवरण हेर्नुहोस्
9 आवेदक छनौट गरिएको सुचना [समुदायस्तरमा कृषि उपज संकलन केन्द्र निर्माण कार्यक्रम] महत्त्वपूर्ण समाचार 2079-11-09 विवरण हेर्नुहोस्