प्रदेश सरकार

कृषि विकास निर्देशनालय

गण्डकी प्रदेश, पोखरा

बारम्बार सोधिने प्रश्नहरु

यस निर्देशनालयबाट चालु आर्थिक वर्षमा सञ्चालन हुने कार्यक्रमहरु बारे जानकारी लिनका लागी निर्देशनालयको वेवसाईट (www.add.p4.gov.np) मा हेर्न सकिन्छ । कार्यक्रमबारे विस्तृतमा जानकारी लिन मौखिक रुपमा निर्देशनालयका सूचना अधिकारीलाई मोबाइल नं. 9856008384 मा सम्पर्क गर्नु पर्दछ वा सूचना अधिकारीको ईमेल ठेगाना (info.add@p4.gov.np) मा ईमेल पठाई कार्यक्रम सम्बन्धमा थप जानकारी प्राप्त गर्न सकिन्छ ।