प्रदेश सरकार

कृषि विकास निर्देशनालय

गण्डकी प्रदेश, पोखरा

Downloads

Title
राष्ट्रिय कृषि नीति २०६१
 1 file(s)  44 downloads
राष्ट्रिय कृषि नीति December 30, 2018
कृषि, पशुपंक्षी तथा मत्स्य नमुना (मोडेल) फार्म कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७५
 1 file(s)  74 downloads
कार्यविधि December 30, 2018
कृषि तथा पशुपंक्षी व्यवसाय प्रवर्द्धनको लागि दिवस, मेला र महोत्सव सहयोग कार्यक्रम
 1 file(s)  24 downloads
कार्यविधि December 30, 2018
आकस्मिक सेवा टेवा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधी, २०७५
 1 file(s)  22 downloads
कार्यविधि December 30, 2018
होमस्टे प्रर्वद्धन कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधी, २०७५
 1 file(s)  22 downloads
कार्यविधि December 30, 2018
कृषि व्यवसाय प्रबर्द्धन तालिम कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७५
 1 file(s)  46 downloads
कार्यविधि December 30, 2018
मूल्य श्रृंखलामा आधारित कृषि वस्तु उत्पादन परियोजना संचालन कार्यविधि,२०७५
 1 file(s)  44 downloads
कार्यविधि December 30, 2018
व्यवसायिक करार खेती प्रोत्साहन अनुदान कार्यविधि,२०७५
 1 file(s)  45 downloads
कार्यविधि December 30, 2018
साना तथा आधुनिक सिंचाई कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधी, २०७५
 1 file(s)  35 downloads
कार्यविधि December 30, 2018
गरिव लक्षित विपद उद्धार तथा राहत वितरण कार्यविधी २०७५
 1 file(s)  17 downloads
कार्यविधि December 30, 2018
मुख्यमन्त्री वातावरण मैत्री नमुना कृषि गाउँ कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७५
 1 file(s)  34 downloads
कार्यविधि December 30, 2018
बिभिन्न बालीका पकेट क्षेत्र प्रबर्द्धन सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन कार्यबिधि, २०७५
 1 file(s)  28 downloads
कार्यविधि December 30, 2018
कृषि यान्त्रिकरण तथा ग्रीनहाउस निर्माण सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधी, २०७५
 1 file(s)  35 downloads
कार्यविधि December 30, 2018
प्रशोधन केन्द्र तथा टिस्युकल्चर ल्याव स्थापना सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७५
 1 file(s)  150 downloads
कार्यविधि December 30, 2018
साझेदारीमा कोल्ड स्टोर/चिस्यान केन्द्र/कोल्ड रुम स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि
 1 file(s)  233 downloads
कार्यविधि December 30, 2018
कृषक-पहिचान-तथा-वर्गीकरण-कार्यविधि-२०७५
 1 file(s)  58 downloads
कार्यविधि December 30, 2018
बीउ बिजन व्यवसायी दर्ता एवं अनुगमन निर्देशिका, २०७३
 1 file(s)  86 downloads
निर्देशिका January 2, 2019
पुष्प भण्डारणका लागी पोर्टेवल कोल्डस्टोर निर्माण अनुदान कार्यविधि २०७५
 1 file(s)  21 downloads
कार्यविधि February 10, 2019
फलफूल बिरुवा तथा बीउ आलु उत्पादनको लागी तन्तु प्रजनन् प्रयोगशाला निर्माण तथा सञ्चालन कार्यविधि २०७५
 1 file(s)  40 downloads
कार्यविधि February 10, 2019
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ को दफा (३) र नियमावलीको नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण
 1 file(s)  31 downloads
yaan February 11, 2019
कृषि पर्यटन कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७५
 1 file(s)  23 downloads
कार्यविधि February 24, 2019
सहकारी सङ्घसंस्थालाई अनुदान प्रदान गर्ने कार्यविधि , २०७५
 1 file(s)  31 downloads
कार्यविधि February 24, 2019
नमूना गाउँमा नमूना कृषि आय आर्जन कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७५
 1 file(s)  40 downloads
कार्यविधि February 24, 2019
प्रिसिजन तथा प्रोटेक्टेड हर्टिकल्चर प्रविधि कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५
 1 file(s)  17 downloads
कार्यविधि February 24, 2019
पुष्प फार्म स्थापना तथा विस्तार कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७५
 1 file(s)  13 downloads
कार्यविधि February 24, 2019
सुन्तलाजात फलफूल बालीमा उच्च घनत्व बगैंचा स्थापना सम्बन्धी कार्यविधि २०७५
 1 file(s)  21 downloads
कार्यविधि February 24, 2019
सुन्तलाजात फलफूलको प्याक हाउस निर्माण तथा मेशीनरी खरिद कार्य संचालन कार्यविधि २०७५
 1 file(s)  14 downloads
कार्यविधि February 24, 2019
स्याउको ग्रेडर मेशिन वितरण तथा सञ्चालन सहयोग कार्यविधि २०७५
 1 file(s)  14 downloads
कार्यविधि February 24, 2019
सहकारी खेतीमा आधारित साना सिंचाई स्किम कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७५
 1 file(s)  18 downloads
कार्यविधि February 24, 2019
सुन्तलाजात बगैंचा सुदृढीकरण कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७५
 1 file(s)  20 downloads
आ.ब. २०७७/०७८ को लागी कार्यविधि र मापदण्डहरु, कार्यविधि December 14, 2021
उत्पादन उप्रान्त क्षति न्यूनिकरण कार्यविधि २०७५
 1 file(s)  20 downloads
आ.ब. २०७७/०७८ को लागी कार्यविधि र मापदण्डहरु, कार्यविधि December 14, 2021
मौरी च्याउ तथा रेर्शम बिकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यबिधि २०७५
 1 file(s)  21 downloads
आ.ब. २०७७/०७८ को लागी कार्यविधि र मापदण्डहरु, कार्यविधि December 14, 2021
आवेदन-पेश-गर्ने-सम्बन्धि-सूचना-मूल्यश्रंखला-परियोजना-साना-सिंचाई-लगायतका-कार्यक्रमहरु
 1 file(s)  21 downloads
आ.ब. २०७७/०७८ को लागी कार्यविधि र मापदण्डहरु, कार्यविधि December 14, 2021
कृषि तालिम कार्यविधि
 1 file(s)  35 downloads
आ.ब. २०७७/०७८ को लागी कार्यविधि र मापदण्डहरु, कार्यविधि December 14, 2021
कृषि वन प्रणाली अनुसन्धान कार्यिविधि २०७५
 1 file(s)  15 downloads
आ.ब. २०७७/०७८ को लागी कार्यविधि र मापदण्डहरु, कार्यविधि December 14, 2021
कृषि वन प्रणाली प्रवर्द्धन संचालन कार्यिविधि २०७५
 1 file(s)  16 downloads
आ.ब. २०७७/०७८ को लागी कार्यविधि र मापदण्डहरु, कार्यविधि December 14, 2021
कोल्ड स्टोर चिस्यान केन्द्र कोल्ड रुम स्थापना
 1 file(s)  22 downloads
आ.ब. २०७७/०७८ को लागी कार्यविधि र मापदण्डहरु, कार्यविधि December 14, 2021
दुग्ध चिस्यान केन्द्र कार्यविधि
 1 file(s)  13 downloads
आ.ब. २०७७/०७८ को लागी कार्यविधि र मापदण्डहरु, कार्यविधि December 14, 2021
पकेट कार्य बिधि
 1 file(s)  20 downloads
आ.ब. २०७७/०७८ को लागी कार्यविधि र मापदण्डहरु, कार्यविधि December 14, 2021
प्रांगारिक मल उत्पादकलाई सहयोग कार्यविधी
 1 file(s)  22 downloads
आ.ब. २०७७/०७८ को लागी कार्यविधि र मापदण्डहरु, कार्यविधि December 14, 2021
प्राङ्गगारीक कृषि होमस्टे
 1 file(s)  15 downloads
आ.ब. २०७७/०७८ को लागी कार्यविधि र मापदण्डहरु, कार्यविधि December 14, 2021
मोडल फार्म स्थापना कार्यविधि
 1 file(s)  22 downloads
आ.ब. २०७७/०७८ को लागी कार्यविधि र मापदण्डहरु, कार्यविधि December 14, 2021
विद्यालय कृषि फर्म स्थापना कार्यविधि २०७५
 1 file(s)  23 downloads
आ.ब. २०७७/०७८ को लागी कार्यविधि र मापदण्डहरु, कार्यविधि December 14, 2021
स्थानीय वाली संरक्षण कार्यविधि २०७५
 1 file(s)  23 downloads
आ.ब. २०७७/०७८ को लागी कार्यविधि र मापदण्डहरु, कार्यविधि December 14, 2021
अनुदानमा-कृषिपशुपंक्षी-कार्यक्रम-संचालनका-लागि-आवेदन-पेश-गर्ने-सम्बन्धि-सूचना
 1 file(s)  16 downloads
आ.ब. २०७७/०७८ को लागी कार्यविधि र मापदण्डहरु, कार्यविधि December 14, 2021
स्थानिय तहसँगको साझेदारीमा कृषि बजार केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालन निर्देशिका २०७५
 1 file(s)  179 downloads
आ.ब. २०७७/०७८ को लागी कार्यविधि र मापदण्डहरु, निर्देशिका December 14, 2021
bud_wood_certification कार्यविधि
 1 file(s)  338 downloads
आ.ब. २०७७/०७८ को लागी कार्यविधि र मापदण्डहरु, कार्यविधि December 14, 2021
स्याउ वगैचा सुधार तथा व्यवस्थापन कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७६
 1 file(s)  289 downloads
आ.ब. २०७७/०७८ को लागी कार्यविधि र मापदण्डहरु, कार्यविधि December 14, 2021
एकिकृत-कार्यविधि-२०७७-booklet
 1 file(s)  127 downloads
आ.ब. २०७७/०७८ को लागी कार्यविधि र मापदण्डहरु, कार्यविधि December 14, 2021
साझेदारीमा कृषि उपज संकलन केन्द्र निर्माण कार्यक्रम संचालन मापदण्ड, २०७७
 1 file(s)  87 downloads
आ.ब. २०७७/०७८ को लागी कार्यविधि र मापदण्डहरु, कार्यविधि October 7, 2020
कोल्ड स्टोर कोल्ड रुम निर्माण कार्यक्रम सञ्चालन मापदण्ड, २०७७
 1 file(s)  80 downloads
आ.ब. २०७७/०७८ को लागी कार्यविधि र मापदण्डहरु, कार्यविधि October 7, 2020
ग्रामीण साना कृषि उद्यम विकास कार्यक्रम संचालन मापदण्ड, २०७७
 1 file(s)  320 downloads
आ.ब. २०७७/०७८ को लागी कार्यविधि र मापदण्डहरु, कार्यविधि February 8, 2021
फलफूल बिरुवा तथा बीउ आलु उत्पादनका लागि तन्तु प्रजनन प्रयोगशाला
 1 file(s)  44 downloads
आ.ब. २०७७/०७८ को लागी कार्यविधि र मापदण्डहरु, कार्यविधि October 7, 2020
सुन्तलाजात फलफूल बालीमा उच्च घनत्व बगैँचा स्थापना कार्यक्रम संचालन मापदण्ड, २०७७
 1 file(s)  44 downloads
आ.ब. २०७७/०७८ को लागी कार्यविधि र मापदण्डहरु, कार्यविधि October 7, 2020
मसलाबाली प्रवर्धन कार्यक्रम संचालन मापदण्ड, २०७७
 1 file(s)  57 downloads
आ.ब. २०७७/०७८ को लागी कार्यविधि र मापदण्डहरु, कार्यविधि October 7, 2020
सामुदायिक बिउ बैंक स्थापना तथा संचालन कार्यक्रम सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७
 1 file(s)  48 downloads
आ.ब. २०७७/०७८ को लागी कार्यविधि र मापदण्डहरु, कार्यविधि October 7, 2020
बीउ प्रशोधन केन्द्र सहयोग कार्यक्रम संचालन मापदण्ड, २०७७
 1 file(s)  25 downloads
आ.ब. २०७७/०७८ को लागी कार्यविधि र मापदण्डहरु, कार्यविधि October 28, 2020
कृषि उपजको प्रशोधन एवं उद्योग स्थापना सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्‍चालन मापदण्ड, २०७७
 1 file(s)  38 downloads
आ.ब. २०७७/०७८ को लागी कार्यविधि र मापदण्डहरु, कार्यविधि October 28, 2020
प्राङ्गारिक मल-बायोचार उत्पादन कारखाना स्थापना तथा सञ्‍चालन मापदण्ड, २०७७
 1 file(s)  43 downloads
आ.ब. २०७७/०७८ को लागी कार्यविधि र मापदण्डहरु, कार्यविधि October 28, 2020
कृषि-प्राविधिक-शिक्षा-विद्यालयहरुमा-ल्याब-तथा-फार्म-स्थापना-मापदण्ड-२०७७
 1 file(s)  20 downloads
आ.ब. २०७७/०७८ को लागी कार्यविधि र मापदण्डहरु, कार्यविधि November 3, 2020
फलफूल-बगैँचामा-नयाँ-प्रविधिमा-आधारित-सिँचाई-सहयोग-कार्यक्रम-सञ्चालन-मापदण्ड-२०७७
 1 file(s)  15 downloads
आ.ब. २०७७/०७८ को लागी कार्यविधि र मापदण्डहरु, कार्यविधि November 3, 2020
समुदायस्तरमा-कृषि-उपज-उत्पादन-कार्यक्रम-सञ्चालन-मापदण्ड-२०७७
 1 file(s)  228 downloads
आ.ब. २०७७/०७८ को लागी कार्यविधि र मापदण्डहरु, कार्यविधि November 3, 2020
बीउ प्रशोधन केन्द्र सहयोग कार्यक्रम संचालन मापदण्ड २०७७
 1 file(s)  14 downloads
आ.व. २०७८/०७९ को लागी कार्यविधी तथा मापदण्डहरु, कार्यविधि November 24, 2021
कोल्ड स्टोर कोल्ड रुम निर्माण कार्यक्रम सञ्चालन मापदण्ड-२०७७
 1 file(s)  19 downloads
आ.व. २०७८/०७९ को लागी कार्यविधी तथा मापदण्डहरु, कार्यविधि November 24, 2021
ग्रामीण साना कृषि उद्यम विकास कार्यक्रम संचालन मापदण्ड २०७७
 1 file(s)  18 downloads
आ.व. २०७८/०७९ को लागी कार्यविधी तथा मापदण्डहरु, कार्यविधि November 24, 2021
समुदायस्तरमा कृषि उपज उत्पादन कार्यक्रम सञ्‍चालन मापदण्ड, २०७७
 1 file(s)  62 downloads
आ.व. २०७८/०७९ को लागी कार्यविधी तथा मापदण्डहरु, कार्यविधि December 10, 2021
कृषि उपजको प्रशोधन एवम् उद्योग स्थापना सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्‍चालन मापदण्ड, २०७७
 1 file(s)  59 downloads
आ.व. २०७८/०७९ को लागी कार्यविधी तथा मापदण्डहरु, कार्यविधि December 10, 2021
बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धी एकिकृत कार्यविधि २०७७
 1 file(s)  86 downloads
आ.व. २०७८/०७९ को लागी कार्यविधी तथा मापदण्डहरु, कार्यविधि December 14, 2021
स्याउ खेती विकास सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्‍चालन मापदण्ड, २०७७ (पहिलो संसोधन, २०७८ सहित)
 1 file(s)  106 downloads
आ.व. २०७८/०७९ को लागी कार्यविधी तथा मापदण्डहरु, कार्यविधि December 14, 2021