प्रदेश सरकार

भुमि व्यवस्था, कृषि, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय

कृषि विकास निर्देशनालय

गण्डकी प्रदेश, पोखरा

सूचना तथा समाचार
क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति प्रकाशक
1 अनुदानमा स्याउ, ओखर र खुर्पानीका बिरुवा प्राप्त गर्न प्रस्ताव आह्वान सूचना तथा समाचार 2079-06-03 विवरण हेर्नुहोस्
2 आबेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सुचना सूचना तथा समाचार 2079-05-16 विवरण हेर्नुहोस्
3 बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना । सूचना तथा समाचार 2078-12-17 विवरण हेर्नुहोस्
4 “कोल्डरुम निर्माण कार्यक्रम” र “कृषि उपजको प्रशोधन एवम् उद्योग स्थापना कार्यक्रम” को आबेदक छनौट गरिएको सुचना । सूचना तथा समाचार 2078-12-09 विवरण हेर्नुहोस्
5 आबेदक छनौट गरिएको सुचना सूचना तथा समाचार 2078-11-30 विवरण हेर्नुहोस्
6 पहिलो चौमासिक प्रगती समिक्षा गोष्ठी सूचना तथा समाचार 2077-08-14 विवरण हेर्नुहोस्
7 आ.ब. २०७७/०७८ को कार्यक्रम संचालनको लागि आबेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सुचना सूचना तथा समाचार 2077-08-11 विवरण हेर्नुहोस्