प्रदेश सरकार

भुमि व्यवस्था, कृषि, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय

कृषि विकास निर्देशनालय

गण्डकी प्रदेश, पोखरा

निर्देशिका
क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति प्रकाशक
1 बीउ बिजन व्यवसायी दर्ता एवं अनुगमन निर्देशिका, २०७३ निर्देशिका 2077-05-11 विवरण हेर्नुहोस्
2 स्थानिय तहसँगको साझेदारीमा कृषि बजार केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालन निर्देशिका २०७५ निर्देशिका 2076-10-15 विवरण हेर्नुहोस्