प्रदेश सरकार

भुमि व्यवस्था, कृषि, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय

कृषि विकास निर्देशनालय

गण्डकी प्रदेश, पोखरा

अनुदानमा स्याउ, ओखर र खुर्पानीका बिरुवा प्राप्त गर्न प्रस्ताव आह्वान
Image

प्रस्ताव पेश गर्न आवश्यक कार्यविधि तथा नमूना कागजातहरुको लागी कानुनी दस्ताबेज तथा नमूना फारम खण्ड हेर्नुहोला ।