गण्डकी प्रदेश सरकार

कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय

कृषि विकास निर्देशनालय

पोखरा नेपाल

पहिलो चौमासिक प्रगती समिक्षा गोष्ठी – २०७७/०८/१४

यही मिति २०७७/०८/१४ गते आईतबार विहान ८ बजे कृषि विकास निर्देशनालयको तालिम हलमा आ.ब. २०७७/०७८ को पहिलो चौमासिक प्रगति समिक्षा गोष्ठीको आयोजना गरिएको छ ।

सम्बन्धित कार्यक्रम

No Data !!